Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-493/20

"Wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-493/20 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 36,3 2020.09.23 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 98,0 2020.09.29 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 125,1 2020.09.23 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.09.23 37
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 54,0 2020.09.23 38
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2020.09.23 38
Wzór formularza oferty doc 127,5 2020.09.23 39
Wzór umowy doc 239,0 2020.09.23 36
wzór Wykaz osób doc 42,0 2020.09.23 35
wzór wykazu usług doc 45,0 2020.09.23 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.09.23 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
493 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 291,5 2020.09.29 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2020.10.02 43
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 278,4 2020.09.29 36

Pobierz wszystkie dokumenty