Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.17.2020.MH

"Rewitalizacja miejscowości Baruchowo"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 177,8 2020.09.22 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,7 2020.09.22 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Badania geologiczne pdf 15105,3 2020.09.22 21
Branża architektoniczno-budowlana zip 44166,9 2020.09.22 20
Branża elektryczna zip 6061,1 2020.09.22 21
Branża sanitarna zip 19898,3 2020.09.22 20
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2020.09.22 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2020.09.22 20
Projekt zagospodarowania terenu pdf 1655,5 2020.09.22 21
Przedmiary zip 801,7 2020.09.22 21
STWiOR zip 1265,5 2020.09.22 21
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,1 2020.09.22 20
Wykaz osób doc 21,9 2020.09.22 21
Wykaz robót budowlanych doc 27,9 2020.09.22 20
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,5 2020.09.22 20
Wzór umowy na roboty budowlane docx 40,9 2020.09.22 20
Zał nr 9 - Formularz asortymentowo-cenowy docx 28,6 2020.09.22 21
Zał nr 9 - Formularz asortymentowo-cenowy.docx pdf 105,0 2020.09.22 24
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,6 2020.09.22 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,4 2020.09.22 22

Pobierz wszystkie dokumenty