Szczegóły ogłoszenia

ZP/1272/U/20

"Usługa społeczna na przeprowadzenie szkoleń dla kadr dydaktycznych z programu SDL Trados Studio"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,0 2020.09.22 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca otwarcia ofert docx 20,2 2020.09.28 17
Informacja z otwarcia ofert doc 62,5 2020.10.06 13
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 94,0 2020.09.22 25
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy docx 52,6 2020.09.22 22
Załącznik nr 2a - Oświadczenia innych podmiotów docx 49,9 2020.09.22 23
Załącznik nr 3 - OPZ docx 155,9 2020.09.22 28
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 63,5 2020.09.22 23
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 74,0 2020.09.22 23
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 168,5 2020.09.22 24

Pobierz wszystkie dokumenty