Szczegóły ogłoszenia

ZP/24/2020

"1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala. 2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny). 3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1, wymiany szkła zbrojoneg"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,7 2020.09.21 50

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana_ogłoszenia docx 13,0 2020.10.02 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 188,0 2020.09.21 33

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,5 2020.09.25 42
Wyjaśnienie treści SIWZ_2 doc 31,6 2020.10.02 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,1 2020.10.07 27

Pobierz wszystkie dokumenty