Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-325/20

"Usługa druku cyfrowego i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-325/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,9 2020.09.18 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,3 2020.09.18 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.10.05 23
Wykaz zrealizowanych usług doc 36,0 2020.09.18 46
Wzór formularza oferty doc 74,5 2020.09.18 45
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 26,6 2020.09.18 42
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 25,5 2020.09.18 42
Wzór umowy - usługi doc 78,5 2020.09.18 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,6 2020.09.28 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,5 2020.10.05 29
NOWY Wzór formularza oferty doc 75,0 2020.09.28 36
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 12,9 2020.09.25 39
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 docx 12,9 2020.09.30 30
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,8 2020.09.25 40
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 214,8 2020.09.30 35

Pobierz wszystkie dokumenty