Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-29/20

"Dostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 150,9 2020.09.16 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,8 2020.09.16 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.09.16 22
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.09.16 20
protokół odbioru docx 18,0 2020.09.16 21
Szczegółowy opis zamówienia docx 48,7 2020.09.16 43
Wzór oferty na dostawy doc 27,4 2020.09.16 19
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,5 2020.09.16 19
Załącznik_Tabela Parametrów Technicznych docx 35,8 2020.09.16 17

Pobierz wszystkie dokumenty