Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-428/20

"Dostawa stanowiska do badań statycznych i dynamicznych sorpcji metodą grawimetryczną wraz ze spektrometrem (zestaw) dla WGiG"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,0 2020.09.15 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,8 2020.09.15 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.09.15 42
Eespd-request - KC-zp.272-428-20 xml 138,2 2020.09.15 40
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-428-20 doc 221,5 2020.09.15 43
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,4 2020.09.15 40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-428-20 pdf 1556,2 2020.09.18 41
Wzór formularza oferty doc 33,3 2020.09.15 40
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2020.09.15 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 220,9 2020.09.18 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 27,0 2020.10.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty