Szczegóły ogłoszenia

ZP/40/2020

"Zakup i dostawa odczynników II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 227,9 2020.09.11 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 322,0 2020.09.11 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik 1 odczynniki docx 65,4 2020.09.11 38
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2020.09.11 23
Załącznik nr 2 a- Formularz ofertowy.2 a doc 64,0 2020.09.11 19
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 250,5 2020.09.11 14
Załącznik nr 4 - Wzór umowy Pakiety 1,5,6 doc 137,5 2020.09.11 16
Załącznik nr 4a - Wzór umowy Pakiety 2-4,7-10 doc 137,0 2020.09.11 14
Załącznik nr 5 - Wadium doc 40,5 2020.09.11 13
Załącznik nr 6- Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,1 2020.09.11 13

Pobierz wszystkie dokumenty