Szczegóły ogłoszenia

KA-2/030/2020

"Przeprowadzenie szkoleń w zakresie oprogramowania ANSYS, MES ANSYS, ANSYS CFD, Fluent, ANSYS Composite Prep/Post, nCODE, CFD (Adjoint Solver w Ansys Fluent), Adjoint Solver w Ansys Fluent, w ramach realizacji projektów Politechniki Krakowskiej pn.: Projekt "REG - region uczący się", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18 oraz Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pdf 458,2 2020.09.10 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 136,5 2020.09.10 20
Załącznik nr 2 - Projekt umowy pdf 392,4 2020.09.10 19
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 106,0 2020.09.10 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 155,5 2020.09.18 14

Pobierz wszystkie dokumenty