Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-460/20

"Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie- KC-zp.272-460/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,5 2020.09.10 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 98,2 2020.09.17 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,3 2020.09.10 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2020.09.10 23
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2020.09.10 30
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 46,0 2020.09.10 32
Wzór formularza oferty doc 34,1 2020.09.10 35
wzór umowy doc 143,0 2020.09.10 31
wzór Wykaz osób doc 41,0 2020.09.10 32
wzór wykazu usług doc 20,5 2020.09.10 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,0 2020.09.10 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,4 2020.09.15 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 218,8 2020.09.17 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,8 2020.09.17 44

Pobierz wszystkie dokumenty