Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.26.2020

"Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 824,4 2020.09.09 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 299,5 2020.09.09 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 56,0 2020.09.09 19
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 30,0 2020.09.09 15
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ doc 183,5 2020.09.09 16
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 168,0 2020.09.09 15
Załącznik nr 5 – Oświadczenia doc 28,5 2020.09.09 15
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 26,5 2020.09.09 15
Załącznik nr 7 - Formularz asortymentowo-cenowy xls 1074,5 2020.09.09 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 7 - Formularz asortymentowo-cenowy — zmiana z dnia 10.09.2020 xls 1078,5 2020.09.10 18
Zmiany do SIWZ docx 62,0 2020.09.10 13

Pobierz wszystkie dokumenty