Szczegóły ogłoszenia

NA/P/272/2020

"Remont schodów zewnętrznych do przewiązki między budynkami „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2020.09.09 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2020.09.09 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.09.09 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2020.09.09 10
Szczegółowy opis zamówienia rar 1470,0 2020.09.09 26
Wykaz osób doc 19,7 2020.09.09 11
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.09.09 13
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,2 2020.09.09 12
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11654,4 2020.09.09 12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.09.09 10

Pobierz wszystkie dokumenty