Szczegóły ogłoszenia

99/2020

"dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 25,6 2020.09.09 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,1 2020.09.09 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.09.09 19
formularz cenowy xls 28,0 2020.09.09 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2020.09.09 15
parametry wymagalne rękawic xls 29,5 2020.09.09 17
umowa projekt doc 1140,0 2020.09.09 16
wykaz dostaw docx 17,1 2020.09.09 16
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2020.09.09 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.09.09 16

Pobierz wszystkie dokumenty