Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.15.2020.MH

"Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 171,9 2020.09.09 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,3 2020.09.09 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Branża budowlana zip 1922,0 2020.09.09 36
Branża elektryczna zip 2643,3 2020.09.09 38
Branża sanitarna zip 977,4 2020.09.09 37
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2020.09.09 36
Formularz ofertowy pdf 197,2 2020.09.09 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,2 2020.09.09 36
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,1 2020.09.09 36
Wykaz osób doc 22,0 2020.09.09 33
Wykaz robót budowlanych doc 27,9 2020.09.09 35
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2020.09.09 36
wzór umowy docx 46,2 2020.09.09 37
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,6 2020.09.09 35
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.09.09 38

Pobierz wszystkie dokumenty