Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-27/20

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 176,3 2020.09.09 269

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,4 2020.09.29 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 57,5 2020.09.09 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.09.09 53
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.09.09 50
protokół odbioru docx 18,0 2020.09.09 51
Szczegółowy opis zamówienia docx 23,9 2020.09.09 99
Wzór oferty na dostawy doc 27,6 2020.09.09 54
Wzór umowy na dostawy doc 28,4 2020.09.09 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,1 2020.09.18 37
Wyjaśnienie treści SIWZ,zmiana SIWZ docx 25,6 2020.09.29 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2020.10.16 12

Pobierz wszystkie dokumenty