Szczegóły ogłoszenia

Zp.In.271.13.2020

"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek. "

Gmina Opatówek

                     

Brak dokumentów do pobrania