Szczegóły ogłoszenia

OR.272..7.2020

"Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : "Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła""

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 79,1 2020.09.04 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 130,8 2020.09.04 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instalacja elektryczna Rys. E1 pdf 382,5 2020.09.04 13
Instalacja elektryczna Rys. E2 pdf 477,9 2020.09.04 13
Instalacja elektryczna Rys. E3 pdf 491,9 2020.09.04 12
Instalacja elektryczna Rys. E4 pdf 501,2 2020.09.04 12
Instalacja elektryczna Rys. E5 pdf 528,6 2020.09.04 12
Instalacja elektryczna Rys. E6 pdf 313,8 2020.09.04 12
Instalacja elektryczna Rys. E7 pdf 252,0 2020.09.04 12
Umowa pdf 664,6 2020.09.04 15
zal. nr 1 - Fotrmularz ofertowy docx 92,2 2020.09.04 15
zał. nr 7 - Oświadczenie wykonawcy doc 101,5 2020.09.04 14
zał. nr 8 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 95,5 2020.09.04 12
zał. nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami doc 79,5 2020.09.04 12

Pobierz wszystkie dokumenty