Szczegóły ogłoszenia

NA/P/265/2020

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2020.09.04 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,3 2020.09.04 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2020.09.04 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.09.04 21
Szczegółowy opis zamówienia docx 687,4 2020.09.04 20
umowa-wzór rar 345,1 2020.09.04 17
Wykaz osób doc 19,7 2020.09.04 17
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.09.04 18
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2020.09.04 17
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.09.04 17

Pobierz wszystkie dokumenty