Szczegóły ogłoszenia

ZPMN.271.1.2020

"Dostawa i montaż projektora cyfrowego DCI wraz z systemem nagłośnienia"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 54,5 2020.09.03 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,9 2020.09.03 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,5 2020.09.03 17
Formularz oferty doc 73,0 2020.09.03 19
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 9,8 2020.09.03 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 76,5 2020.09.03 16
Projekt umowy doc 115,0 2020.09.03 18
Wykaz usług doc 37,5 2020.09.03 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 20,9 2020.09.03 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,0 2020.09.10 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 34,0 2020.09.08 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2020.09.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty