Szczegóły ogłoszenia

PN/PP/6/20

"Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku poradni hepatologicznej dla potrzeb poradni pulmonologii i ftyzjatrii przy ul. Zjednoczenia 10 w Chorzowie."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,1 2020.09.02 85

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,6 2020.09.11 79
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 doc 21,3 2020.09.18 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2020.09.02 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2020.09.02 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.09.02 73
Wykaz dostaw lub usług doc 20,1 2020.09.02 83
Wykaz osób doc 19,8 2020.09.02 84
Wzór oferty na roboty budowlane doc 29,2 2020.09.02 72
Wzór umowy na roboty budowlane doc 52,9 2020.09.02 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie nr 1 o zmianach doc 18,9 2020.09.11 81
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ - nr 2 doc 16,7 2020.09.18 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,7 2020.09.18 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.09.24 48
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY zip 10164,2 2020.09.07 74
Przedmiar robót zip 606,7 2020.09.02 114
SIWZ_-_na_roboty_budowlane zmiana nr 1 doc 181,5 2020.09.11 71
SIWZ_-_na_roboty_budowlane zmiana nr 2 doc 181,5 2020.09.18 60
STWiOR zip 4149,5 2020.09.02 84
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - modyfikacja - Załącznik nr 6 doc 38,0 2020.09.11 65
Wzór umowy aktualny - Załącznik nr 4 doc 210,5 2020.09.11 71
Zestawienie stolarki drzwiowej pdf 1586,6 2020.09.11 72

Pobierz wszystkie dokumenty