Szczegóły ogłoszenia

NZ/53/D/N/AC/2020

"Dostawa urządzeń sieciowych wraz z instalacją oraz konfiguracją w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 304,8 2020.08.31 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 215,0 2020.09.03 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 741,1 2020.08.31 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 126,0 2020.08.31 11
Formularz cenowy docx 130,3 2020.08.31 16
Formularz ofertowy doc 128,5 2020.08.31 16
Opis Przedmiotu Zamowienia docx 146,6 2020.08.31 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 124,4 2020.08.31 9
Projekt umowy docx 884,0 2020.08.31 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,1 2020.08.31 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 157,1 2020.09.04 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 275,6 2020.09.08 11

Pobierz wszystkie dokumenty