Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.4.2020

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS168-407421-pl pdf 114,1 2020.08.31 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,3 2020.08.31 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.08.31 38
Formularz oferty doc 70,0 2020.08.31 47
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 183,5 2020.08.31 41
Projekt umowy_ pdf 513,0 2020.08.31 39
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 437,0 2020.08.31 51
Wykaz usług doc 36,0 2020.08.31 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,2 2020.08.31 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2020.10.02 47

Pobierz wszystkie dokumenty