Szczegóły ogłoszenia

NA/P/255/2020

"Usługa remontu dwóch silników Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,6 2020.08.31 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,6 2020.08.31 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.08.31 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.08.31 32
Wzór oferty na dostawy docx 28,2 2020.08.31 30
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 75,5 2020.08.31 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Doprecyzowanie treści SIWZ doc 20,1 2020.09.03 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.09.08 29

Pobierz wszystkie dokumenty