Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.14.2020.MH

"Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 291,9 2020.08.28 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,1 2020.08.28 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 35521,4 2020.08.28 25
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2020.08.28 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,5 2020.08.28 26
Przedmiar pdf 1405,5 2020.08.28 30
Umowa docx 43,6 2020.08.28 26
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,4 2020.08.28 27
Wykaz osób doc 21,1 2020.08.28 26
Wykaz robót budowlanych doc 28,0 2020.08.28 25
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,0 2020.08.28 26
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,7 2020.08.28 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.08.28 26

Pobierz wszystkie dokumenty