Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-391/20

"zakup aparatu fotograficznego - KC-zp.272-391/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 82,5 2020.08.28 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 46,7 2020.08.28 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2020.08.28 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2020.08.28 20
Wzór formularza oferty docx 28,6 2020.08.28 20
Wzór umowy - dostawy docx 27,1 2020.08.28 18

Pobierz wszystkie dokumenty