Szczegóły ogłoszenia

CRZP/114/2020/AZP

"Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 578596-N-2020 pdf 161,6 2020.08.27 18

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 540168226-N-2020 pdf 68,7 2020.09.04 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 535,5 2020.08.27 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2020.08.27 16
2_Kalkulacja ceny xlsx 11,6 2020.08.27 24
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 36,5 2020.08.27 15
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 38,5 2020.08.27 15
5_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.08.27 15
6_Wykaz osób doc 38,0 2020.08.27 16
7_Wykaz dostaw doc 39,5 2020.08.27 17
8_Wzór umowy doc 79,5 2020.08.27 15
9_Szczegółowy opis zamówienia ZMIANA SIWZ 1 rar 99,9 2020.08.27 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 504,2 2020.09.04 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 548,0 2020.09.08 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 287,7 2020.09.04 17

Pobierz wszystkie dokumenty