Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-372/20

"Usługa społeczna - usługa szkolenia dla pracowników AGH z zakresu nauczania języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz języka angielskiego prawniczego - KC-zp.272-372/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 279,4 2020.08.20 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.08.20 37
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 434,0 2020.08.20 39
wykaz_osób doc 275,5 2020.08.20 40
Wzór_formularza_oferty_-_usługi doc 282,5 2020.08.20 43
Wzór_umowy_-_usługi doc 337,5 2020.08.20 39
Wzór_wykazu_usług doc 269,5 2020.08.20 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 258,7 2020.08.28 30

Pobierz wszystkie dokumenty