Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-397/20

"remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,2 2020.08.18 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,5 2020.08.18 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.08.18 48
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 48,5 2020.08.18 56
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 36,5 2020.08.18 51
Oświadczenie_podwykonawcy docx 30,4 2020.08.18 49
Wykaz_osób doc 36,5 2020.08.18 53
Wzor_umowy_remont c.o. docx 91,4 2020.08.18 52
Wzór_formularza_oferty doc 53,5 2020.08.18 56
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 42,0 2020.08.18 56
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 36,0 2020.08.18 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,2 2020.08.24 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 225,6 2020.08.24 77
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 216,2 2020.08.26 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,4 2020.09.02 60

Pobierz wszystkie dokumenty