Szczegóły ogłoszenia

ZP/16/2020

"Codzienna obsługa w zakresie żywienia pacjentów szpitala "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 22,4 2020.08.17 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 80,5 2020.08.17 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał nr 4 - projket umowy docx 51,2 2020.08.17 44
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia odt 75,7 2020.08.17 45
zał. nr 2 - wzór oferty docx 34,2 2020.08.17 42
zał. nr 3- JEDZ xml 127,0 2020.08.17 44
zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2020.08.17 41
zał. nr 6 - Wykaz dostaw lub usług doc 23,4 2020.08.17 42
zał. nr 7 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd docx 27,9 2020.08.17 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania odt 42,1 2020.09.10 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2020.09.28 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 91,1 2020.09.10 15
zał. nr 1 do pisma odpowiedzi na pytania ods 17,4 2020.09.10 14

Pobierz wszystkie dokumenty