Szczegóły ogłoszenia

ZP/73/B/20

"Budowa budynku Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną (bez wyposażenia)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 149,1 2020.08.17 294

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1 pdf 74,5 2020.08.25 233

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 302,0 2020.08.17 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 72,5 2020.08.17 124
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 66,5 2020.08.17 132
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd xml 126,6 2020.08.17 75
Załącznik nr 3 - JEDZ_pdf pdf 87,1 2020.08.17 96
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 47,8 2020.08.17 74
Załącznik nr 3b - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia docx 20,2 2020.08.17 71
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 40,5 2020.08.17 87
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 35,0 2020.08.17 100
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 49,5 2020.08.17 72
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 210,5 2020.08.17 120
Załącznik nr 8 - 1. ARCHITEKTURA zip 39945,3 2020.08.17 271
Załącznik nr 8 - 1. ARCHITEKTURA1 zip 24022,5 2020.08.17 179
Załącznik nr 8 - 1. ARCHITEKTURA2 zip 19175,6 2020.08.17 171
Załącznik nr 8 - 1. ARCHITEKTURA3 zip 20495,0 2020.08.17 147
Załącznik nr 8 - 1. ARCHITEKTURA4 zip 10589,2 2020.08.17 138
Załącznik nr 8 - 10. PRZEDMIAR zip 3793,6 2020.08.17 242
Załącznik nr 8 - 11. STWiORB zip 8950,5 2020.08.17 120
Załącznik nr 8 - 2. KONSTRUKCJA zip 5986,4 2020.08.17 125
Załącznik nr 8 - 2. KONSTRUKCJA2 zip 14359,9 2020.08.17 99
Załącznik nr 8 - 2. KONSTRUKCJA3 zip 17429,6 2020.08.17 88
Załącznik nr 8 - 2. KONSTRUKCJA4 zip 7308,3 2020.08.17 81
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE zip 122369,1 2020.08.17 185
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE1 zip 8496,0 2020.08.17 137
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE2 zip 11871,0 2020.08.17 136
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE3 zip 18195,8 2020.08.17 129
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE4 zip 15919,5 2020.08.17 114
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE5 zip 12849,0 2020.08.17 122
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE6 zip 12316,9 2020.08.17 124
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE7 zip 12739,9 2020.08.17 121
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE8 zip 17180,6 2020.08.17 120
Załącznik nr 8 - 3. INSTALACJE SANITARNE9 zip 12802,8 2020.08.17 123
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE zip 103597,9 2020.08.17 170
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE1 zip 17943,3 2020.08.17 149
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE2 zip 19668,0 2020.08.17 114
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE3 zip 15754,5 2020.08.17 109
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE4 zip 14643,4 2020.08.17 105
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE5 zip 17990,8 2020.08.17 121
Załącznik nr 8 - 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE6 zip 17600,7 2020.08.17 115
Załącznik nr 8 - 5. BMS zip 18252,3 2020.08.17 132
Załącznik nr 8 - 6. PROJEKT DROGOWY zip 13724,4 2020.08.17 91
Załącznik nr 8 - 7. PROJ. ZIELNI zip 9998,6 2020.08.17 101
Załącznik nr 8 - 8. AKUSTYKA zip 22590,8 2020.08.17 85
Załącznik nr 8 - 9. TECHNOLOGIA KUCHNI zip 2743,7 2020.08.17 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 1315,9 2020.08.25 219
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2_1 zip 19629,6 2020.09.10 117
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2_2 zip 16509,5 2020.09.10 103
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ3 pdf 17584,6 2020.09.15 100
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4 pdf 8159,0 2020.09.22 58
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ5 pdf 4822,7 2020.09.24 57
Załacznik nr 8 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska1 zip 20192,2 2020.08.25 80
Załacznik nr 8 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska2 zip 10987,0 2020.08.25 87
Załącznik do odpowiedzi nr 245 - PB_UAM AKADEMIK_SYMULACJA ODDYMIANIA pdf 2591,6 2020.09.24 32
Załącznik do odpowiedzi nr 271 - Instalacje sanitarne_rewizja 06 - przedmiar pdf 1779,4 2020.09.24 40
Załącznik do odpowiedzi nr 271 - Roboty budowlane_rewizja 06 - przedmiar pdf 3058,5 2020.09.24 34
Załącznik do odpowiedzi nr 283 zip 110,4 2020.09.24 42
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_1 zip 17570,6 2020.09.22 61
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_2 zip 18983,2 2020.09.22 58
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_3 zip 20379,7 2020.09.22 53
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_4 zip 16871,8 2020.09.22 56
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_5 zip 19776,9 2020.09.22 58
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_6 zip 17004,7 2020.09.22 56
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_7 zip 13366,5 2020.09.22 58
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4_8 zip 13045,2 2020.09.22 59
zmiana1_Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy doc 211,5 2020.09.15 42

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie_Skanska pdf 5886,6 2020.08.28 189
Powiadomienie wykonawców o wpłynięciu odwołania pdf 447,9 2020.08.28 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na odwołanie KIO 2096-20 pdf 7703,4 2020.09.15 93
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 78,4 2020.09.10 191
POSTANOWIENIE KIO 209620 pdf 5072,4 2020.09.25 76

Pobierz wszystkie dokumenty