Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.11.2020

" Wybór operatora do zarządzania Projektem STOP SMOG w Gminie Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 195,4 2020.08.14 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,4 2020.08.14 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2020.08.14 40
Formularz oferty doc 73,5 2020.08.14 49
Opis przedmiotu zamówienia STOP SMOG doc 53,0 2020.08.14 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2020.08.14 42
Projekt umowy doc 137,5 2020.08.14 41
Wykaz osób doc 39,5 2020.08.14 41
Wykaz usług doc 35,5 2020.08.14 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.08.14 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 17,2 2020.08.26 38

Pobierz wszystkie dokumenty