Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-358/20

"Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2020.08.14 301

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,4 2020.09.11 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 351,0 2020.08.14 453

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2020.08.14 76
espd-request (1) xml 126,9 2020.08.14 103
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,4 2020.08.14 77
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2020.08.14 91
Wykaz osób doc 43,0 2020.08.14 91
Wykaz robót doc 48,0 2020.08.14 123
Wzór formularza oferty docx 28,6 2020.08.14 104
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2020.08.14 72
Wzór umowy doc 241,5 2020.08.14 109
Załacznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 50,5 2020.08.14 92
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2020.08.14 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,2 2020.08.20 223
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (10) doc 374,8 2020.09.10 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (11) doc 216,2 2020.09.10 67
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (12) doc 217,0 2020.09.10 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (13) doc 216,7 2020.09.14 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (14) - Zmiana SIWZ doc 217,7 2020.09.14 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (15) doc 215,8 2020.09.14 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (16) doc 284,5 2020.09.15 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (17) Zmiana SIWZ (2) doc 243,8 2020.09.15 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (18) doc 216,9 2020.09.15 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (19) doc 217,4 2020.09.15 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 216,6 2020.08.26 198
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (20) doc 220,7 2020.09.15 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (21) doc 216,2 2020.09.15 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (22) doc 218,4 2020.09.16 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (23) doc 218,1 2020.09.16 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 220,7 2020.08.28 168
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) doc 216,9 2020.09.01 142
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) doc 217,1 2020.09.04 109
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (6) doc 220,3 2020.09.07 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (7) doc 218,1 2020.09.09 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (8) doc 217,0 2020.09.09 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (9) doc 216,4 2020.09.10 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,0 2020.09.07 152
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane do publikacji w DUUE w dniu 07. pdf 70,5 2020.09.10 41
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,9 2020.09.10 101
ujednolicony wzór umowy doc 247,0 2020.09.15 18

Pobierz wszystkie dokumenty