Szczegóły ogłoszenia

OR.272.4.2020

"Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,6 2020.08.06 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2020.08.06 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Umowa pdf 197,4 2020.08.06 42
zał. nr 1 - Oferta doc 49,0 2020.08.06 46
zał. nr 2 - Zrealizowane zamówienia doc 33,5 2020.08.06 43
zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy doc 53,5 2020.08.06 43
zał. nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2020.08.06 42
zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 45,5 2020.08.06 42
zał. nr 6 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2020.08.06 39
zał. nr 7 - Specyfikacja techniczna pdf 454,9 2020.08.06 43
zał. nr 8 - Przedmiar pdf 263,8 2020.08.06 56
zał. nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami doc 29,5 2020.08.06 42

Pobierz wszystkie dokumenty