Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-20/20

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 219,7 2020.08.05 260

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,1 2020.08.05 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.08.05 54
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 101,4 2020.08.05 52
protokół odbioru docx 18,0 2020.08.05 53
Szczegółowy opis zamówienia docx 23,1 2020.08.05 99
Wzór oferty na dostawy doc 28,0 2020.08.05 54
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,4 2020.08.05 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2020.09.08 15

Pobierz wszystkie dokumenty