Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-19/20

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 209,1 2020.08.04 276

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 148,1 2020.08.04 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 114,3 2020.08.04 59
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 100,2 2020.08.04 62
Opis przedmiotu zamówienia docx 135,3 2020.08.04 99
Protokół odbioru docx 106,8 2020.08.04 61
Wzór oferty docx 115,8 2020.08.04 65
Wzór umowy docx 115,9 2020.08.04 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2020.09.08 20

Pobierz wszystkie dokumenty