Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.22.2020

"Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,0 2020.07.30 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - Odpady doc 289,5 2020.07.30 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 80,5 2020.08.11 8
Odpowiedzi na zapytania doc 120,5 2020.08.06 11
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych pakietów doc 75,5 2020.08.11 6

Pobierz wszystkie dokumenty