Szczegóły ogłoszenia

KA-2/069/2020

"Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie - segment S1, S2."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,3 2020.07.28 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 211,5 2020.07.28 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,4 2020.07.28 29
Formularz ofertowy doc 50,0 2020.07.28 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2020.07.28 33
Projekt umowy doc 267,0 2020.07.28 29
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2409,6 2020.07.28 76
Wykaz osób doc 36,5 2020.07.28 20
Wykaz robót doc 40,5 2020.07.28 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.07.28 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 244,5 2020.08.11 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 407,4 2020.08.13 27

Pobierz wszystkie dokumenty