Szczegóły ogłoszenia

NA/P/157/2020

"Dostawa samolotu dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 174,4 2020.07.23 323

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 24.07.2020 doc 35,5 2020.07.24 216
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 29.07.2020 doc 35,5 2020.07.29 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,1 2020.07.23 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.07.23 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.07.23 218
Wzór oferty na dostawy doc 50,5 2020.07.23 236
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,0 2020.07.23 205

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 24.07.2020 doc 19,2 2020.07.24 233
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 29.07.2020 doc 37,0 2020.07.29 234

Pobierz wszystkie dokumenty