Szczegóły ogłoszenia

KA-2/068/2020

"Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego "Kwadrat" do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,1 2020.07.23 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,2 2020.07.23 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 5594,9 2020.07.23 27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2020.07.23 12
Formularz ofertowy doc 29,1 2020.07.23 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2020.07.23 11
Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 265,0 2020.07.23 13
Wykaz osób doc 34,5 2020.07.23 11
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.07.23 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2020.07.23 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiar - kwadrat - wzmocnienie stropu pdf 330,3 2020.08.03 0
Wyjaśnienie treści SIWZ 30.07.2020. doc 21,5 2020.07.30 8
Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana przedmiaru pdf 380,8 2020.08.03 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP pdf 172,6 2020.07.30 5
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 22,2 2020.07.30 10

Pobierz wszystkie dokumenty