Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-310/20

"Dostawa laptopa dla WIMiIP - KC-zp.272-310/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,6 2020.07.22 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 58,6 2020.07.22 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 57,7 2020.07.22 23
Wzór formularza oferty docx 26,7 2020.07.22 21
Wzór umowy - dostawy docx 29,7 2020.07.22 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 245,6 2020.07.22 22
espd-request PDF pdf 80,2 2020.07.22 22

Pobierz wszystkie dokumenty