Szczegóły ogłoszenia

NA/P/205/2020

"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,9 2020.07.22 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 209,5 2020.07.22 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,3 2020.07.22 16
Formularz cenowy doc 39,5 2020.07.22 17
Formularz oferty doc 43,5 2020.07.22 16
Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach określonych w pkt 4.1.5), 6), 7) SIWZ doc 30,0 2020.07.22 17
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 129,6 2020.07.22 16
Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia doc 111,0 2020.07.22 19
Wykaz dostaw lub usług doc 20,9 2020.07.22 17
Wzór umowy doc 102,5 2020.07.22 17

Pobierz wszystkie dokumenty