Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2020

"Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 226,8 2020.07.20 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 113,3 2020.07.20 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 14490,2 2020.07.20 27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 73,8 2020.07.20 12
Formularz oferty doc 101,5 2020.07.20 14
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2020.07.20 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 126,0 2020.07.20 12
Projekt umowy doc 250,0 2020.07.20 13
STWIOR pdf 1387,6 2020.07.20 12
Wykaz robót budowlanych doc 82,0 2020.07.20 11
Wykaz osób doc 91,5 2020.07.20 12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 47,5 2020.07.20 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 doc 21,4 2020.07.29 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 68,2 2020.08.07 6

Pobierz wszystkie dokumenty