Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-327/20

"Badania lekarskie dla max. 30 studentów/stażystów z WGGiIŚ ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-327/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 367,0 2020.07.16 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2020.07.16 20
Wzór formularza oferty doc 43,0 2020.07.16 20
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych docx 180,0 2020.07.16 19
Wzór umowy doc 83,5 2020.07.16 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I POWIADOMIENIE O ZMIANACH OGŁOSZENIA I doc 489,0 2020.07.21 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2020.07.24 9
NOWYWzór umowy załącznik nr 3a doc 82,0 2020.07.21 17

Pobierz wszystkie dokumenty