Szczegóły ogłoszenia

KA-2/065/2020

"Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 73,8 2020.07.15 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 907,0 2020.07.15 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.07.15 15
Dokumentacja przetargowa zip 64599,1 2020.07.15 27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2020.07.15 14
Formularz ofertowy doc 711,8 2020.07.15 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,2 2020.07.15 12
Projekt umowy doc 958,0 2020.07.15 16
Wykaz osób doc 34,5 2020.07.15 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.07.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty