Szczegóły ogłoszenia

NA/P/177/2020

"Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,3 2020.07.14 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2020.07.20 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2020.07.14 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.07.14 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.07.14 15
Szczegółowy opis zamówienia rar 7341,4 2020.07.14 54
Wykaz dostaw lub usług doc 20,9 2020.07.14 18
Wykaz osób doc 19,6 2020.07.14 15
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2020.07.14 21
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 84,0 2020.07.14 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.07.14 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2020.07.20 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,2 2020.07.17 28
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 20.07.2020r. doc 21,3 2020.07.20 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2020.07.24 23

Pobierz wszystkie dokumenty