Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-232/20

"usługa szkolenia w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w ACMiN w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-232/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,3 2020.07.14 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 288,2 2020.07.14 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.07.30 5
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,5 2020.07.14 29
oświadczenie o spełnianiu warunków docx 53,9 2020.07.14 21
Wzór formularza oferty - usługi doc 285,5 2020.07.14 24
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1) docx 181,2 2020.07.14 20
Wzór umowy - usługi docx 262,6 2020.07.14 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2020.07.30 6

Pobierz wszystkie dokumenty