Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/29/2020

"Pełnienie całodobowego serwisu, konserwacji oraz naprawy urządzeń transportu bliskiego."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2020.07.09 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,8 2020.07.09 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2020.07.09 14
formularz rzeczowo-cenowy docx 36,6 2020.07.09 22
Opis przedmiotu zamówienia pdf 119,6 2020.07.09 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2020.07.09 14
Wzór formularza ofertowego doc 40,5 2020.07.09 18
wzór umowy dźwigi docx 47,3 2020.07.09 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2020.07.17 16
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 43,5 2020.07.23 13

Pobierz wszystkie dokumenty