Szczegóły ogłoszenia

ZP/10/2020

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu.doc docx 97,0 2020.07.07 105

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_8 pdf 75,8 2020.08.25 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę doc 82,6 2020.07.07 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Wzór oferty XLS xls 880,0 2020.07.07 241
zał. nr 2 - JEDZ zip 10,6 2020.07.07 93
zał. nr 3 - oświadczenie_wyroby_medyczne docx 24,1 2020.07.07 75
zał. nr 4 - projket umowy doc 101,0 2020.07.07 67
zał. nr 5 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,9 2020.07.07 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania docx 67,1 2020.08.18 59
odpowiedzi na pytania2 docx 37,0 2020.08.21 33
odpowiedzi na pytania3 docx 31,1 2020.08.25 30
Wyjaśnienie treści SIWZ_1 doc 32,5 2020.07.30 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,3 2020.09.14 10
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 78,4 2020.07.30 82
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 100,5 2020.08.18 49
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pdf 76,9 2020.08.18 49
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 pdf 79,5 2020.08.18 40
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6 pdf 78,8 2020.08.18 47
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7 pdf 90,9 2020.08.21 54
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 pdf 72,1 2020.08.10 89
zał. nr 1 - Wzór oferty XLS_MODYFIKACJA xls 887,5 2020.08.18 57
zał. nr 4 - projket umowy_modyfikacja2 doc 102,5 2020.08.18 37
zał. nr 4 - umowa projket_MODYFIKACJA doc 102,0 2020.07.30 57

Pobierz wszystkie dokumenty