Szczegóły ogłoszenia

CRZP/84/2020/AZP

"Remont budynku Trafostacji przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 558699-N-2020 pdf 165,0 2020.07.06 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 619,5 2020.07.06 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,0 2020.07.06 29
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.07.06 29
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.07.06 29
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2020.07.06 28
5_Wykaz osób doc 38,0 2020.07.06 28
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.07.06 29
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.07.06 28
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2020.07.06 30
9_Wzór umowy DOC 151,0 2020.07.06 33
_10_Dokumentacja przetargowa zip 44461,9 2020.07.06 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 594,0 2020.07.21 36

Pobierz wszystkie dokumenty