Szczegóły ogłoszenia

OZ.I.272.1.2020

"Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 89,0 2020.07.06 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 113,7 2020.07.06 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A1 R17 pdf 1428,4 2020.07.06 38
A1 R19 pdf 979,1 2020.07.06 27
A10 R17 pdf 1499,3 2020.07.06 25
A10 R19 pdf 772,3 2020.07.06 22
A11 R17 pdf 775,6 2020.07.06 23
A11 R19 pdf 947,6 2020.07.06 21
A12 R17 pdf 1082,2 2020.07.06 22
A13 R17 pdf 371,2 2020.07.06 19
A14 R17 pdf 422,1 2020.07.06 22
A2 korekta R17 pdf 1266,9 2020.07.06 26
A2 R19 pdf 850,4 2020.07.06 19
A3 R17 pdf 1442,2 2020.07.06 16
A3 R19 pdf 1059,8 2020.07.06 16
A4 R17 pdf 1326,7 2020.07.06 17
A4 R19 pdf 1129,4 2020.07.06 15
A5 R17 pdf 1306,6 2020.07.06 17
A5 R19 pdf 902,5 2020.07.06 18
A6 R17 pdf 1651,2 2020.07.06 17
A6 R19 pdf 673,2 2020.07.06 15
A7 R17 pdf 900,5 2020.07.06 18
A7 R19 pdf 917,0 2020.07.06 18
A8 R17 pdf 1100,4 2020.07.06 21
A8 R19 pdf 774,2 2020.07.06 16
A9 R17 pdf 1460,0 2020.07.06 20
A9 R19 pdf 824,4 2020.07.06 20
Projekt budowlany Raciborska 17 pdf 2041,6 2020.07.06 43
Projekt budowlany Raciborska 19 pdf 2025,1 2020.07.06 27
S1 R17 pdf 1305,6 2020.07.06 23
S1 R19 pdf 484,5 2020.07.06 21
S2 R17 pdf 1881,9 2020.07.06 18
S2 R19 pdf 1105,7 2020.07.06 19
S3 R17 pdf 1383,5 2020.07.06 18
S3 R19 pdf 771,2 2020.07.06 17
S4 R17 pdf 1319,2 2020.07.06 17
S4 R19 pdf 753,3 2020.07.06 19
S5 R17 pdf 1257,1 2020.07.06 23
S5 R19 pdf 409,6 2020.07.06 23
S6 R17 pdf 898,3 2020.07.06 24
Schemat systemu bezpieczeństwa pdf 360,0 2020.07.06 20
STWOIR-Raciborska 17 pdf 1283,0 2020.07.06 22
STWOIR-Raciborska 19 pdf 1304,5 2020.07.06 20
Umowa termomodernizacja SOSW w Głubczycach pdf 328,4 2020.07.06 31
zał. nr 1 - Formularz ofertowy doc 84,0 2020.07.06 19
zał. nr 10 przedmiar Raciborska 19 pdf 526,6 2020.07.06 57
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 57,5 2020.07.06 19
zał. nr 3 - wykaz osób doc 56,5 2020.07.06 17
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 57,0 2020.07.06 17
zał. nr 5 - Oświadczenie wykonawcy doc 74,5 2020.07.06 14
zał. nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 68,5 2020.07.06 14
zał. nr 7 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 56,0 2020.07.06 16
zał. nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 58,5 2020.07.06 16
zał. nr 9 przedmiar Raciborska 17 pdf 837,4 2020.07.06 71

Pobierz wszystkie dokumenty